Salih Ertaçoğlu
- -

İhale yasaları neden değiştirilir

19.10.2020 11:07:34
554 kez Okunmuştur.

 

-İhale kanunlarında, şimdiye kadar kaç değişiklik yapıldığına dair çeşitli anketler, sorular  paylaşılıyor. Konudan bilgi,si olmayanlarda merakla sonuçları bekliyor.

 

-Sonuç açıklanıyor. İhale kanunlarında 180 civarında değişiklik yapılmış.

 

-Bu değişiklikler ne hikmetse paylaşılmaz geriye dönüp bakıldığında 1934 yılında çıkarılan artırma ve eskitme yasası 1983 yılına kadar uygulanmış, değişen iktidarlar yasaya dokunmamış, kuralları adeta ezberlemiştir.

 

- Devlet İhale Kanunu 1983 yılında 2886 sayılı yasa olarak düzenlenmiştir. Yasanın 2 maddesi, ilkeleri belirlemiştir.

 

-İhtiyaçların en iyi şekilde uygun şartlarda, zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır, hükmüne yer verilmiştir.

 

-Kamu ihale yasası 4734 sayı ile 2002 yılında çıkartılmıştır.

 

- Kamu ihale yasası temel ilkeler bölümü vardır. “ Bu kanuna göre yapılacak ihaleler saydamlığı, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, kaynakların verimli kullanılmasını “ öngörmektedir. 

 

-Kamu mali yönetimi ve kontrolü kanunu, 2003 yılında 5018 sayılı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

- Yasanın 8. maddesi hesap verme sorumluluğunu düzenlemiştir.                                       ” Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli, ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından, ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur. Yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır” hükmünü içermektedir.

 

-Aynı yasanın 71. maddesi de kamu zararını açıklamakta “ Zararın, ilgililerden tahsil edileceği hükmünü düzenlemiştir.

 

-Uygulamalara bakıldığında devlet ihale yasasının 180 defa niçin değiştirildiğini, şeffaflığın ve rekabetin, kamu yararı gözetilmediği, kimsenin yaptığı işin yaptığı işin hesabına da yaklaşmadığı, yeni formüller, kılıflar hazırlanarak hukukla bağdaşmayan sonuçlarıntaya çıkmasından hiç ders alınmıyor. Büyük boyutlu ihalelerde ayrı bir sıkıntı konusu.

 

-Son günlerde kamu mali yönetimi ve kontrollü yasası da dahil yeni düzenlemelerden bahsediliyor.

 

-Kamu yararını hiç kimse yok sayamaz, tüyü bitmemiş yetimlerin hakları göz ardı edilemez.

 

-Gün gelir yapılan bu yanlışlıkların hesabını da birileri sorar.

 

-Her gizli tutulan işte, yanlışlık, hükümsüzlük mümkündür.

 

-Şeffaklık, dürüstlük hesap verebilir olmak birçok yanlışı da önleyecek temel ilkelerdir.

 

-           Son yıllarda büyük ihaleler ve projeler her türlü denetimden uzak, şeffaf olmayan şekillerle, kamuoyu denetiminden de kaçırılarak yapılmaktadır.

-           Gerçek hukuki denetimlerde maalesef askıya alınmış durumdadır.

 

Sevgi ve Saygılarımla…

  • Etiketler :
  • -
DİĞER YAZILARI
FACEBOOK YORUMLARI
Eklenme Tarihi : 19.10.2020
Güncelleme Tarihi : 19.10.2020
Yazarlar
En Son Yorumlar