PRP İLE AĞRILARA SON

18.7.2017
1519 kez Okunmuştur.

Tokat Fizyomer Fizik Tedavi merkezi kurucusu  Fizik tedavi Doktoru Bülent Öztürk Tokat ilinde ilk kez kendinin başlattığı Prp tedavisini gazetemize değerlendirdi.

    Fizik tedavi Doktoru Bülent Öztürk  Prp tedavisini kurduğu fizik tedavi hastanesinde uyguladığı günden itibaren  hastalarında hızlı iyileşme sağladığını belirtti.

    Fizik tedavi Doktoru Bülent Öztürk  PRP tedavisinin bilinmeyen yönlerini kullanıldığı alanları ve  tedayları hakkında bilgiler verdi.

   

    Fizik tedavi Doktoru Bülent Öztürk  ;PRP tedavisinin anlamı isim açılımı ( Platelet. Rich Plasma) tedavisinde hastadan alınan belli bir miktar kan yardımı ile on dakika boyunca dakikada 3 bin devirlik ayrıştırma (santrifüj) işlemine tabi tutulan tıbbi tedavi yöntemidir.

Bu tedaviyi  yapılmaya başladığımızda al kan hücrelerinden ayrışan, trombosit yönünden bakımından zengin olan plasma hastaya enjeksiyon yöntemiyle vücuda enjekte yöntemi.Plateletler yani diğer adıyla

trombositler vücutta ne kadar hasarlı doku varsa onarımını sağlamaya başlayacakları için  dokularda  herhangi bir nedene bağlı olarak oluşan hasarları dolaşım sistemindeki Plateletlere toplayarak tamir sürecine komut vermiş olur.Ve PRP tedavisinin asıl amacı hedef dokulara kan dolaşımı vasıtasıyla taşınabilecek olandan çok daha çok sayıda plateleti yerleştirmektir. Böylelikle hasarlı dokunun onarılması tedavilerinde hızlı sonuç alınır.

          Fizik tedavi Doktoru Bülent Öztürk ;

PRP tedavisinde uyguladığı yöntemin özelliklerine de değindi.

     Plateletten zengin plazma (platelet rich plasma PRP) kanın santrifüj edilmesi ile elde edilen ve kandan çok daha yüksek konsantrasyonda platelet (pıhtılaşma hücreleri) içeren plazma komponentidir. İçeriğinde çok sayıda büyüme faktörü bulundurması, çeşitli kas iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde PRP enjeksiyonlarının kullanımını sağlamıştır. Histopatolojik kanıtlar, kronik yumuşak doku dejenerasyonunda inflamasyondan ziyade tamir mekanizmalarındaki yetersizliğin patolojik süreçte rol oynadığını göstermektedir. İyileşme sürecine etkisi olduğu düşünülen büyüme faktörlerinin, hastalıklı yere lokal olarak enjekte edilerek tendon ve kıkırdak doku rejenerasyonunu (tamirini) arttırıcı etkisi ile tedavide kullanılmaktadır.PRP, doku iyileşmesini arttırıcı etkisiyle yaklaşık 20 yıldır tıpta yerini alan PRP Plateletlerin içerdiği büyüme faktörleri ve biyoaktif proteinler iyileşme sürecinde önemli role sahiptirler. kronik, iyileşmeyen kemik ve yumuşak doku yaralanmalarında iyileşmeyi uyarmaktadır. Uzun dönem sonuçları konusunda çekinceler bulunan antiinflamatuvar ilaç tedaviler yerine kullanılan PRP enjeksiyonları ile, doğal iyileşmeyi arttırarak kalıcı tedavi amaçlanmaktadır. Plateletler(pıhtılaşma hücreleri), primer olarak pıhtılaşmada rolleri ile bilinen kandaki küçük ve çekirdeksiz pulcuklardır. Plateletlerin bir diğer önemli görevi içerdikleri bir takım büyüme faktörlerive diğer biyoaktif faktörler ile yara iyileşmesini başlatması ve düzenlemesidir. PRP tedavisi, kan damarları içerisindeki iyileştirici hücrelerin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılan tedavi yöntemidir.

       PRP Tedavi yöntemi dizlere de uygulanır

   Diz ekleminde, diz kemik ve kıkırdak bölgesinde kan damarı olmadığı için iyileştirici hücreler oraya gidememektedir veada oluşan hasarları iyileştirememektedir. Bu sebeple kişinin kolundan 7-8 mililitre kan alınır. Bu kanın içerisindeki beyaz ve kırmızı kan hücreleri ayrıştırılır. Ardından beyaz kan hücreleri, yani iyileştirici hücreler dediğimiz trombositler tekrar kişinin dizine enjekte edilir. PRP tedavisinde önemli olan kişiden alınan kanın bozulmadan, içerisindeki proteinler çökmeden ve pıhtılaşmadan diz eklemine verilmelisidir. PRP`ler standart olmadığı için etkin bir PRP uygulanabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Burada en önemlisi kişinin PRP`den doğru fayda görüp görmeyeceğinin doğru belirlenebilmesidir.Kişinin diz ağrısının nedeni kemikten ve kıkırdaktan kaynaklanıyise, yine menisküste ve bağda dejenerasyon dediğimiz hasarlanmalar varsa, bu durumda PRP tedavisi faydalı olur. Fakat, kişinin sıvı birikimi ile ilgili sorunları varsa, dizde ödem oluşmuşsa, o durumda PRP tedavisi başarılı olmamaktadır. Öncelikle kişideki diz ağrısının sebebi belirlenmelidir. Diz önü ağrısı dediğimiz, pateller dediğimiz diz kapağı kemiğine yapışan bağ ve kaslar içerisindeki tendon hasarlarında da PRP tedavisinin yeri vardır. Diz ağrısında PRP tedavisinin başarılı olabilmesi için klinik teşhisin doğru konulması gerekir. Sonrasında gereken röntgen, MR, tomografi gibi tetkikler de değerlendirilmelidir. Kişi için PRP uygulaması uygun ise, o zaman uygun PRP kitleri kullanılmalıdır. Kişiden alınan kanın tekrar kişinin eklem boşluğuna verilmesinin uygun olduğu kitler kullanılmalıdır. Ancak doğru kitler kullanılırsa trombositler ve trombositlerin içindeki proteinler canlı olarak kalabilir. Böylece kişinin eklem boşluğunda bir yenilenme işlemini gerçekleştirmedir. Son yapılan bilimsel çalışmalar, aslında PRP`nin içerisinde de bir miktar kök hücre olabildiğini göstermektedir. Ancak yine de PRP tedavisi demek, kök hücre tedavisi anlamına gelmez.  Bazen ticari anlamda kök hücre tedavisi ile PRP tedavisi aynı anlamda kullanılmaktadır. Bu, kesinlikle yanlıştır. Kök hücre tedavisi ancak omurilikten ve kemik iliğinden alınan kandan hazırlanırsa kök hücre olabilir. Bunun dışında kişiden alınan kan ile hiçbir zaman kök hücre alınamaz.

Diz ağrısı tedavisinin başarısında PRP kitinin önemi

Diz problemlerinin çözümünde PRP uygulanabilir fakat PRP tedavisinden iyi sonuç almak için uygun PRP kitinin kullanılması gerekir. PRP kitlerinin standart olmadığını bilmeliyiz. Uygulanan PRP kitlerinin içerisinde biyolojik tüpler olmalı. Yani kan vücut dışına çıktığında kan damarı içerisindeki biyolojiktamla aynıtam sağlanmalı ki, kanın içindeki trombositler özelliklerini kaybetmeden tekrar kişiyi iyileştirme fonksiyonlarını gösterebilsinler.Normal kan alma tüpleri ile de PRP yapıldığını veya içine sodyum sitrat adı verilen, kanın pıhtılaşmasını engelleyici birtakım maddelerin konulduğu da bilinmektedir. Ancak bu yanlıştır. Bu PRP kitleri ile uygulanan diz enjeksiyonları, dizin kemik ve kıkırdak dokusuna zarar verebilir. PRP yaptıracak kişilerin kendilerine uygulanacak PRP enjeksiyonu öncesi, kullanılan PRP kiti biyolojik tüp mü değil mi, kitin FDA onayı var mı veya ilgili kit class 2 device onayı var mı, öğrenmelidir. Class 2 device onayı, kitin kan damarı içerisindeki aynı biyolojiktamı sağlayacak ve dize enjekte edilebilecek özellikte olup olmadığını görebilmemizi sağlayan bir onaydır.  PRP tedavisinde başarıyı etkileyen faktörler

Doğru klinik teşhis, hasta seçimi ,PRP kitinin kullanılması esas başlıklardır.

 

 PRP ile diz ağrısı tedavi standartları

PRP uygulaması ile diz ağrısı tedavisi standart değildir. Çünkü kullanılan kitler ve hastalar farklıdır. Hepimizin dış görünüşü nasıl farklıysa, eklemlerimizin, kaslarımızın, bağ dokularımızın içi de farklıdır. Dolayısıyla PRP ancak iyi bir değerlendirme sonucu uygulanırsa başarılı olabilir.

PRP kitlerinin seçimi, hangi PRP kitinin kullanılacağı tedavinin başarısında çok önemlidir. Çünkü PRP tedavisi diz için yapılıyorsa, PRP kitlerinde mutlaka biyolojik tüp bulunmalıdır. Biyolojik tüp, kanın saklandığı tüptür ve PRP tedavisinin başarılı olabilmesi için bu tüpler tam olarak kan damarının içindekitamı sağlamalıdır. Aksi durumda kandaki hücreler canlı kalamaz. Bu da yapılan kişinin kan nakli sonrasında kendi hücrelerinden hiçbir fayda alamamasına yol açar.

Diz ağrısı için PRP tedavisinde biyolojik tüp kullanılırsa, kişiden alınan kan için o damarın içerisindeki biyolojiktamın sağlanması gerekir ki o hücreler canlı olarak tekrar kişiye nakledilebilsin ve kişi de kendi kan hücresinden faydalanabilsin.

PRP ile kişinin kan damarları aracılığı ile sorunlu bölgeye ulaşamayan iyileştirici hücreler o bölgeye doğrudan enjekte edilerek tedavi hedeflenir. Fakat o hücrelerin canlı olarak bulunduğu kan dışarı alındığında, o hücreler korunamazsa veya kanın içine vücuda zarar verebilecek birtakım maddeler eklenirse, o zaman kişiye de zarar veririz. Bazı PRP kitlerinde kan vücut dışına çıkınca pıhtılaşmaması için sodyum sitrat gibi maddelerin eklenmektedir. Ancak bu maddeler eklem kıkırdağının hasarına yol açtıklarından fayda yerine zarar vermektedir. Dolayısıyla PRP tedavisi standart olmadığı için PRP yaptıracak kişilere öncelikle PRP`de biyolojik tüp kullanılıp kullanılmadığını araştırmaları önerilir.

 Plateletlerin Biyolojik Özellikleri: Plateletler iyileşmenin ilk günlerinde erken pik gösterirler. Kanamanın durdurulmasında ve yara iyileşmesinde kritik rol üstlenirler. Yara yerinde istirahat halinde diskoid şekilde bulunan plateletler, aktive olmaları sonrasında şekil değiştirerek pıhtılaşma ve büyüme faktörlerinitama salarlar. Büyüme faktörleri çeşitli biyolojik yolakların başlatıcısı olan küçük proteinlerdir. İyileşme sürecinde büyüme faktörlerinin hücre iyileşme aşamalarında (hücre regülasyonunda, differansiasyonda, proliferasyonda, kemotaksiste, anjiogenezde ve matriks sentezinde) önemli etkileri vardır.

PRP Tanımı ve Etki Mekanizması

PRP’de normal tam kana göre 3-5 kat daha yüksekanda platelet bulunur. PRP, sahip olduğu yüksek platelet konsantrasyonu nedeniyle yüksek konsantrasyonda büyüme faktörü içerir. Bu özelliği ile tendon (kasların kiriş kısmı), ligament (eklem bağları), kıkırdak ve kas yaralanmalarında iyileşme sürecini hızlandırıcı etkisi hayvan deneylerinde gösterilmiştir. PRP ile amaçlanan vücudun tamir mekanizmalarını harekete geçirmektir. Dokuların hücre çoğalmasında, kollajen sentezinde ve damarlanmasında artışa yol açarak PRP’nin tedavi edici etki göstermektedir.

PRP Hazırlanışı

PRP, kanın pıhtılaşması önleyici madde katıldıktan sonra santrifüje edilmesi ve arka arkaya birkaç işlemden geçirilmesi ile elde edilir. Daha sonra elde edilen materyal aktive edilerek içerisindeki büyüme faktörlerinin açığa çıkması sağlanır. Aktivasyonda ozon veya kalsiyum klorür kullanılabilir. Hazırlanan sıvı materyal hastalıklı eklem, kas ve dokulara enjektörle uygulanır. Hazırlandıktan sonra en kısa sürede enjeksiyonun yapılması gerekmektedir.

PRP Uygulaması ;PRP inflamatuvar cevaba yol açabildiğinden, enjeksiyon sonrası hastaların 5 kadarında 2-7 gün sürebilen ağrı ve rahatsızlık hissine yol açabilir. Bu durumda enjeksiyon bölgesine buz uygulaması yapılabilir.

Uygulama Sonrası Programı;Uygulamadan sonra  ağrı kesiciler verilebilirken, NSAİİ’lar (romatizmal ağrı kesiciler) en az 1 hafta süre ile yasaklanmaktadır.Uygulandığı hastalıklar,kas iskelet sistemi hastalıkları,tendon hastalıkları,eklem hastalıkları(diz, omuz diğer eklemler) osteoartit (kireçlenme) kas yaralanmaları ve zorlanmaları, eklem bağ yaralanmaları, bel ve boyun fıtığı, saç ve yüze uygulamaları,

Güvenlik :PRP’nin otolog bir greft olması, enjeksiyonun neden olabileceği alerjik reaksiyonları ve bulaşıcı hastalık riskini çok aza indirmektedir. Bilinen yan etkileri enjeksiyon bölgesinde lokal inflamatuvar yanıta bağlı oluşan ağrı, bütün enjeksiyonlarda olabilecek riskanındadır.Uygulanmaması gereken durumlar, aktif yaygın tümör varlığı, aktif enfeksiyon, trombositopeni (plateletlerin azaldığı hastalıklar)gebelik ve emzirme dönemi sayılabilir. 
  • Etiketler :
  • -
FACEBOOK YORUMLARI
Eklenme Tarihi : 18.7.2017
Güncelleme Tarihi : 18.7.2017
GÜNDEM
LİG PUAN DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ligi seçiniz:

Yazarlar
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
En Çok Okunanlar
En Son Yorumlar