IPARD-I PROGRAMI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

19.1.2017
930 kez Okunmuştur.

2011 yılından bugüne IPARD Programını uygulayarak kırsal kalkınma alanında yeni bir sayfa açan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 31 Aralık 2016 itibariyle IPARD-I Programını başarıyla tamamlandı. Bu süreçte TKDK’nın faaliyet gösterdiği 42 ilde toplamda 15 proje başvuru çağrı ilanına çıkılmış ve 10.693 proje sahibinin yatırımları hayat buldu.

 

IPARD Programı kapsamında; faydalanıcı katkılarıyla birlikte toplamda 6,77 Milyar Lirayı bulan yatırım gerçekleştirilmiş ve TKDK tarafından çiftçilerimize, yatırımcılarımıza 3,15 Milyar TL hibe sağlandı.

 

 

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Tokat İl Koordinatörlüğü “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK); Avrupa Birliğinin aday ve potansiyel aday ülkelerin kalkınması amacına yönelik olarak oluşturduğu, Katılım Öncesi Yardım Aracı(IPA) kapsamında yatırımcılara farklı sektörlerde hibe sağlamaktadır.

Kurumumuz, AB’ den yetki devri aldığı 2011 yılından bugüne değin IPARD Programını uygulayarak, ülkemizin kırsal kalkınma ufkunda yeni bir sayfa açmıştır. IPARD-I Programı ile açılan bu yeni ufkun birinci bölümü 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Bu süreçte toplamda 15 proje başvuru çağrı ilanına çıkılmış ve bu suretle ülkemiz genelinde 10.693 proje sahibinin yatırımları hayat bulmuştur.

Bu dönem zarfında geçen beş yıl içerisinde, faydalanıcı katkılarıyla birlikte toplamda 6,77 Milyar Lirayı bulan yatırım kapsamında TKDK tarafından çiftçilerimize, yatırımcılarımıza sağlanan toplam hibe tutarı 3,15 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca bu hibe destek programıyla; Faydalanıcılarımıza, IPARD yatırımlarına has olarak uygulanan ve bu kapsamdaki yatırımlar için muaf tutulan vergiler sayesinde 1 Milyar 181 Milyon Liralık dolaylı bir ek katkı daha sağlanmıştır.

Ülkemizin 42 ilinde yürütülen Ipard-I hibe destek programından Tokat yatırımcıları da büyükanda faydalanmış ve bu program ile ilimize katma değeri yüksek birçok işletme kazandırılmıştır.

Şöyle ki, bu hibe destek programı kapsamında;

 

-Tamamı Avrupa Birliği standartlarında olmak üzere 28 adet süt üreten ve 10 adet kırmızı et üreten tarımsal işletme,

-Yine AB standartlarında gıda güvenliği, hijyen ve çevre koşullarına sahip 2 adet süt işleme, 3 adet et işleme, 4 adet meyve-sebze işleme ve paketleme kapsamında soğuk hava deposu tesisi,

-Kırsaldan kente göçü önlemek, istihdam ve iş olanaklarını artırmak için atılan adımlar kapsamında ise: 184 adet çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, 7 adet kırsal turizm ve 1 adet kültür balıkçılığı yatırımları,

Olmak üzere bu dönemde İlimizde, toplam 239 adet yatırım hayat bulmuş ve bu yatırımlar IPARD fonları ile desteklenmiştir. Desteklenen projelerin toplam yatırım bedeli 125.826.490,99 TL’dir.

Tokat İl Koordinatörlüğü olarak bu projeler çerçevesinde doğrudan yatırımcılarımıza ödenen hibenin toplam tutarı ise 55.687.708,08 TL`dir. Ipard-I döneminde doğrudan ödenen bu toplam hibenin dağılımı da yıllar itibarıyla şu şekilde gerçekleşmiştir.

 

IPARD-I KAPSAMINDA YILLAR BAZINDA

DOĞRUDAN YATIRIMCILARA ÖDENEN HİBE DESTEĞİ DAĞILIMI (TL)

2012    4.856.652,35

2013    9.595.320,07

2014    7.216.400,27

2015    6.920.009,66

2016    27.099.325,73

TOPLAM       55.687.708,08

 

Çizelge değerlendirildiğinde; İlimizde, Ipard-I Programının uygulandığı beş yıllık dönemde gerçekleşen tüm yatırımlar için yapılan doğrudan hibe desteği ödemesinin toplamının yaklaşık 50’ sinin 2016 yılı içerisinde gerçekleştirildiği görülmektedir.

Ayrıca IPARD yatırımlarının muaf olduğu vergiler (Örneğin KDV gibi) dolayısıyla da Koordinatörlüğümüzce desteklenmiş bu projelere yaklaşık 17 milyon Liralık dolaylı ek bir katkı daha sağlanmıştır. Sağlanan dolaylı ek katkı ile birlikte düşünüldüğünde ilimiz yatırımcılarına IPARD-I döneminde toplam 72.687.708,08 TL hibe desteği sağlanmış bulunmaktadır.

 

Diğer taraftan, gençlere ve kadınlara uyguladığımız pozitif ayrımcılıkla, İlimizdeki toplam yatırımların yaklaşık 34`ü 40 yaş altı (82) Genç Yatırımcı tarafından;  yatırımların yaklaşık 12`si ise (28) kadın girişimcimiz tarafından hayata geçirilmiştir.

 

IPARD-I kapsamında İlimizde hibe desteği verdiğimiz 11.044 `ün üzerinde makine-ekipmanın yanısıra,  bu dönem zarfında ayrıca, İl Koordinatörlüğümüz tarafından 164 adet traktör alımı da desteklenmiştir.

 

IPARD fonlarının sağlam mali yönetim prensiplerine uygun olarak, şeffaf ve etkin bir şekilde kullandırılması Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın ve TKDK’ nın en önemli sorumluluklarından olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Kurumumuz uluslar arası çerçevede sıkı denetimlere tabi olarak iş ve işlemlerini yürütmekte olup, tüm kontrol süreçleri ve ödemeler AB Akreditasyon Kriterleri gözetilmek suretiyle en hassas şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

2016-2020 yılları arasında muhtelif sektörler bazında uygulanacak olan IPARD-II programında da yatırımcılarımıza 50 ile 70 arasında hibe desteği sağlanacaktır.

 

IPARD’ ın bu ikinci döneminde verilecek desteğin de 801 milyon avrosu AB katkısı olup, ulusal katkı ile birlikte toplamda yaklaşık olarak bu kapsamda 1 milyar 45 milyon avroluk destek verilecektir.

İl Koordinatörlüğü olarak, IPARD-II uygulama döneminde de Tokat İlimizin, planlanmış olan bu hibe destek programından yatırımcılarımızın en yüksekanda yararlanması için önceden olduğu gibi azami gayret içerisinde olacağımızı da belirtmek isterim.

  • Etiketler :
  • -
FACEBOOK YORUMLARI
Eklenme Tarihi : 19.01.2017
Güncelleme Tarihi : 19.01.2017
GÜNDEM
Yazarlar
En Son Yorumlar