Tokat Defterdarlığı Yapılandırma İle İlgili Bilgilendirmede Bulundu

27.1.2021
104 kez Okunmuştur.

 

Tokat Defterdarlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada daha önceden kamuya ait borçların yapılandırmasına yönelik kanuni düzenlemeler yapıldığı hatırlatılarak, “6736, 7020, 7143 sayılı kanunlar gibi bu defada 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun ile

1) Hazine ve Maliye Bakanlığı tahsil dairelerince tahsil olunan,

2) Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 Sayılı Kanun kapsamına göre tahsil edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme zammı alacakları,

3) Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı tahsil dairesi tarafından 6183 sayılı kanun kapsamında takip edilen alacakları,

4) Belediyelerin Alacakları,

5 Yatırım izleme koordinasyon başkanlıklarının 6183 sayılı kanuna göre talep edilen alacaklar ile Ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türkiye

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Birliği, Türkiye Barolar Birliği, İhracatçılar Birliği, KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareler, Belediyelere Bağlı Kuruluşları ile Sermayesinin de 50 sinden fazla bulunanlara ait şirketlerin, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Temsilen Yönetilen Vakıflar, Kalkınma Ajansları, Türk Standart Enstütüsü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, ait bazı alacakların yapılandırılması öngörülmektedir.” dendi.

 

Yapılandırma Kanunu ile vatandaşın borç yükünün azalacağı, yapılandırılan borçların peşin veya ilk taksit veya ikinci taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde ayriyeten indirim yapılacağı ve borçların taksit halinde ödenebileceğine değinilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Borçların takibi ile ilgili vergi ihtilafları sonlandırılacak olup 7143 ve 6183 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve tecil edilen borçlar talep edilmesi halinde 7256 sayılı Kanun Kapsamında yapılandırılacaktır.

Bu kanunu düzenlemeyle, kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları, ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi, devlet hakkı yiyecek bedeli gibi borçlara, trafik askerlik, karayolu taşıma otoyolları ve geçiş ihlali gibi idari para cezalarına ödeme kolaylıkları, 7143 ve 6183 sayılı kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkanı getirilmiştir.

Bu kanun ile vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zammı ve faizleri yerini Yİ-ÜFEanında güncelleme yapılmasını ile vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının 50 sinin silinmesi, yapılandırılan borçların erken ödenmesi halinde ayrıca indirim yapılmasını sağlanmıştır. Diğer taraftan yapılandırılan borçların kredi kartı ile ödenebilmesi vadesi 31.12.2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların bir işleme tabi tutulmaksızın silinmesi imkanı getirilmiştir.

Bu kanundan faydalanmak için vergi dairelerine, 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait olup 17.11.2020 tarihi itibari ile kesinleşmiş vergi resim harç bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları ile 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilmiş kanunun yayımlandığı tarih olan 17.11.2020 tarihi itibari ile kesinleşmiş olup vadesi geldiği halde ödenmemiş yada ödeme süresi geçmemiş askerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyolları köprülerden ihlal geçişi gibi idare para cezaları ile 17.11.2020 tarihi itibari ile kesinleşmiş olan vadesi geldiği halde ödenmemiş yada ödeme süresi henüz geçmemiş olan diğer amme alacaklarının takibi için vergi dairelerine intikal edenler (ecrimisil, öğrenim katkı ve kredi alacakları gibi ) ve 7143 sayılı kanunu 2,3 ve 4. maddeler kapsamında yapılandırılanlar ile 6183 kanununun ve diğer kanun uyarınca tecil edilip de yayın tarihi itibari ile tecil şartlarına uygun ödenmekte olan alacaklar için başvurulabilir.

7256 sayılı kanun kapsamında başvurunun nereye nasıl yapılacağı belirtilmiş olup diğer borçlar için kanunda belirlenen kuruluşlara başvuru yapılacak olup Maliye ve Hazine Bakanlığı tahsil dairelerince tahsil edilen alacaklar için 01.02.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www. gib.gov.tr) ve e-devlet üzerinden interaktif vergi dairesine yaparak veya bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuracaklardır.

Ödemelerin peşin veya taksitle yapma imkanı bulunmakta olup peşin ödemelerde ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 01 Mart 2021 tarihi itibari bu tarih dahil yapılacak ve yapılandırılan borç herhangi bir katsayı uygulanmayacak ayrıca hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının 90 silinecektir. İlk taksidin ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içerisinde (31 Mart 2021 tarihine kadar) kalan taksitlerin tamamı ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarının 50 sinde vaz geçilecek ve herhangi bir katsayı uygulanmayacaktır. Kapsama giren idari para cezalarının peşin ödenmesinde 25 ilk iki taksit süresi içerisinde ödenmesinde 12.5anında indirim yapılacak, sadece Yİ-ÜFE olan alacaklarda ise peşin ödemede 50 iki taksit süresi içinde ki ödemelerden de 25anında indirim yapılacaktır. Her iki ödeme içinde katsayı uygulanmayacaktır.

Taksitle ödeme seçeneği 6,9,12 veya 18 taksit seçebilecek ve ilk taksit 01 Mart 2021 tarihinde (bu tarih dahil) kadar kalan taksitlerde ikinci taksit 31.03.2021 tarihinde olmak üzere ikişer aylık dönemler halinde Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet adresi üzerinden anlaşmalı bankalara banka kredi kartı, banka hesabına havale ile, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığı ile vergi dairesi veznelerine ve PTT şubelerine ödenecektir.”

  • Etiketler :
  • -
FACEBOOK YORUMLARI
Eklenme Tarihi : 27.01.2021
Güncelleme Tarihi : 27.01.2021