BAŞKAN EROĞLU’NDAN ANKARA’DA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME KONFERANSINDA SUNUM

4.2.2020
694 kez Okunmuştur.

Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu Ankara Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansına panelist olarak katıldı.

Başkan Eroğlu, Belediye Başkanları Yönünden Kentleşme ve İmar Sorunları konusunda panel sunumu gerçekleştirdi.

 

“İmar Planlamasında Halkın Planlama Ve Korumaya İlişkin Bilincinin Artırılması Gerekir”

 

Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu katıldığı konferansta gerçekleştirdiği sunumunda imar planları ile ilgili şunları söyledi; “Kentlerin ve kent planlamasınıntaya çıkışı sanayileşmenin paralel olarak bir ihtiyaç haline gelmiştir. Tüm dünyada nüfus artışı ile birlikte kentleşme ve küreselleşme toplumsal sorunları da beraberinde getirmiş, Türkiye’de de hızlı nüfus artışı ve buna paralel olarak gelişen hızlı kentleşme hukuki ve siyasi açılardan güncelliğini koruyan olgular olarak yer almıştır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye örneğinde de kentleşme hızı her geçen yıl artmakta ve yetersiz alt yapı ile kötü yapılaşma sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Yeterli verilere ve araştırmalara dayanmadan yapılan imar planları ne yazık ki kısa sürede istenilen amaçtan uzaklaşarak ihtiyaçlara cevap vermekten yoksun kalmaktadır. Yapılan plan değişiklikleri de planların kesinliğine olan inancı sarsmakta ve toplumda af beklentisi sonucu, kaçak yapılaşma gibi hukuka aykırı oluşumlartaya çıkmaktadır. İmar planlarının yapılması ve uygulanması aşamaları her ülkede farklı şekillerde görülmektedir. Yerleşmiş plan düzen ve denetim mekanizmasının var olduğu, gelecek için öngörülü planlamanın yapıldığı ülkelerde, rant gibi haksız değer artışlarının varlığından söz edilememektedir. Planlamaya ilişkin bilincin sağlanabilmesi için bu konuda açık ve güvenilir yasal düzenlemelerin bulunması zorunlu görülmektedir. Şöyle ki; mülkiyet hakkının yasalarla korunduğuna ve imar uygulamalarında adil davranıldığına olan inanç, bu konudataya çıkan ihtilafları da zaman içinde azaltarak yok edebilecektir. Planlamada karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm yolları tartışılarak imar uygulamaları sonucunda oluşan değer artışlarının vergilendirilmesi, planlamanın her aşamasında halk katılımının sağlanması ile halkın planlama ve korumaya ilişkin bilincinin artırılması gibi konularda öneriler geliştirilmelidir. Türkiye’de bazı uygulamalar ile oluşan rant kamuya geri kazandırılmaya çalışılsa da bu konuda tam anlamıyla başarıya ulaşılamamaktadır. İmar Kanunu’nun 18. madde uygulamasında alınan DOP, rantın bir kısmının kamuya aktarılması olarak değerlendirilse de aslında bu alanlar halkın ihtiyacı doğrultusunda ve halkın kullanımı için değerlendirilmekte ve hatta devlete ek maliyetler yüklemektedir. Bu nedenle, DOP uygulaması kentsel toprak rantının kamuya kazandırılması konusunda yetersiz kalmaktadır.”

 

“Kentlerin Hızlı Dönüşüm Süreci Planlanarak, Sistematik Hale Getirilmeli”

 

Başkan Eroğlu kentsel dönüşümle ilgili; “Türkiye için düşünüldüğünde olağan kent yenileme ihtiyacınıtaya çıkaran nedenler ülkemize özgü kentleşme özellikleri ve sorunları ile yakından ilişkilidir. Türkiye’de kentler, aşırı nüfus yığılmaları, afet tehli-keve riskleri, yanlış yer seçimi kararları gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanan sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunların her biri, ülkemiz için kentsel dönüşüm / yenileme ihtiyacını doğuran faktörlerdir. Olağandışı kent yenileme nedenlerini ise, depremler başta olmak üzere afetler ve afet riskleri oluşturmaktadır. Yerleşme ve imara ilişkin yasal metinlerin kentsel dönüşümle olan ilgileri açısından bakıldığında, bunların yetersiz oldukları, hatta 3194 sayılı İmar Kanununda, 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda dahi konuya ilişki hiçbir düzenleme olmadığı görülmektedir. Son dönem yerel yönetim reformlarında getirilen kentsel dönüşüm / yenilemeye ilişkin öngörüler, genellikle fiziksel veya ekonomik uygulama araçlarınıtaya koymak veya yasal olarak uygulamaların önünü açmakla sınırlı kalmış, farklı dönüşüm sorunları karşısında geliştirilen çözümler, fiziki mekanın dönüştürülmesine indirgenmiş, yenilemenin sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları göz ardı edilmiştir. Kamu sektörü açısından durum böyle iken, özel sektörün de kentsel dönüşüme olan ilgisi ancak son yıllardataya çıkmaya başlamış, ancak bu ilgi daha ziyade karın yüksek ve kısa sürede elde edilebilecek olduğu alanlarda yoğunlaşmıştır. Yerel yönetimlerin çoğu kentsel dönüşüm konusunda bir politikaları bulunmadığı gibi, kentsel yenilemenin anlamını dahi tam olarak kavrayamamışlardır. Türkiye’de kentsel dönüşüm sorunlarına cevap, belirli bir plan kapsamında değil, daha ziyade gündelik, kendiliğinden gelişen çözümler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentlerin hızlı dönüşüm sürecini planlayacak, sistematik hale getirecek politikalar aynı hızda üretilememektedir” dedi.

 

“Günübirlik Çözümlerle Şehir Planlaması Yapılmaz”

İmar uygulamalarında karşılaşılan sorunların da altını çizen Başkan Eroğlu, konuyla ilgili; “Türkiye’de yapılan imar uygulamalarında karşılaşılan sorunları iki kısımda incelemek mümkündür. Bunlardan; birincisi imar planlarının yapımından kaynaklanan sorunlar, ikincisi planların uygulanmasında karşılaşılan sorunlardır. Planlama yapılan alanın halihazır durumu uzun süreyle ve detaylı incelenmeli ve ona göre planlama yapılmalıdır. Türkiye’deki en büyük sorun şehir planlarının üst ölçekte detaylı yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Günübirlik çözümlerle şehir planlaması yapılmaz. Siyasi beklentilerle şehir planlaması yapılmamalı, kişilerin önemli olmadığı kamu yararının düşünüldüğü planlamalar yapılmalıdır. Türkiye’de yapılan planlı alanlar imar yönetmeliği genel anlamda büyükşehirler için çıkarıldığı için, küçük Anadolu şehirleri kavram karmaşası içinde çırpınırken planın bütününe bakacak zaman kalmamaktadır. Dolayısıyla plana üst ölçekten bakmak yerine küçük plan tadilatlarıyla uğraşmaktadır. Bu da göze hoş görünmeyen , estetik kaygısı olmayan şehirler meydana getirmiştir” İfadelerini kullandı.

  • Etiketler :
  • -
FACEBOOK YORUMLARI
Eklenme Tarihi : 4.02.2020
Güncelleme Tarihi : 4.02.2020
GÜNDEM
LİG PUAN DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ligi seçiniz:
Yazarlar
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
En Çok Okunanlar
En Son Yorumlar