“Vergi Adaletsizliğinin Son Bulmasını İstiyoruz”

6.11.2019
583 kez Okunmuştur.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Tokat İl Temsilciliği çalışan kesimin vergi zafiyeti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türk-İş Tokat İl Temsilcisi Nurullah Alpat, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Alpat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; Bugün, emekçiler üzerindeki acımasız vergi yükünü protesto etmek, adaletsiz vergi politikalarının Emekçiler lehine yeniden düzenlenmesini ve sosyal hukuk devleti ilkelerine göre belirlenmesini  Talep etmek için buradayız.  Anayasamızın “vergi ödevi” başlıklı 73`üncü maddesinde  Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere  mali gücü ne göre, vergi ödemekte yükümlüdür ifadesi yer almaktadır. Bu düzenlemede amaçlanan  herkesin kamu harcamalarını finanse etmek üzere  vergi ödemekle yükümlülüğü olduğu  ancak bu ödemenin herkesin malî gücüne göre olması gerektiğidir.  Ülkemizde gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu  ücret geliri elde edenler oluşturuyor.  Ücretli çalışanlar üzerinde  Hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan  hem de dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin ağır yükü bulunuyor.  Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca memur ve işçinin gelir vergileri kaynağından kesinti yapılarak-ödeniyor.  Ücretlerimizden kesilen vergiler,  Gelir Vergisi hasılatının önemli bir kısmını oluşturuyor.  Bu gün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle.  İşçiler üzerindeki ağır bir vergi baskı bulunuyor.  İşçinin eline geçen net ücret, vergi kesintileri nedeniyle  Yılbaşına göre geçen sürede giderek geriliyor.  Ücretli çalışanların net ücreti,  Bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma-gücü nü kaybetmesiyle, Diğer yandan artan vergianı nedeniyle azalıyor.  Ortalama aylık brüt ücreti 4.500 TL olan bir işçi, Ocak ayında 3.409 TL net ücret alırken  Haziran ayında net ücreti 191 TL daha azalarak 3.218 TL’ye düşü yor. Temmuz ayında ücreti yüzde 4anında artsa bile,  Yılsonunda 349 TL eksilerek 3.060 TL`ye geriliyor.  Bu vergi düzeni adil değildir. Hakka ve hukuka uygun değildir.  Anayasanın ilgili maddesiyle bağdaşmayan bu anlayış sürdürülebilir değildir. TBMM`ye sunulan  vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifi emekçilerin beklentilerini karşılamıyor.  Vergi adaletsizliğinitadan kaldırmıyor.  Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullara  ve sosyal beklentilere cevap getirmiyor.  Bu teklifte ücretliler lehine olan ayırım ilkesinden vazgeçilerek  vergi tarifesinin teke indirilmesi ve çalışanların üçüncü dilimdeki gelir vergisi tarifesine uygulanan  vergianının yüzde 20`den yüzde 27’ye yükseltilmesi sosyal adaletle bağdaşmıyor.  Oysa dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin beklentisi,  çağdaş ve adil bir vergi sisteminin oluşturulmasıdır.  Türkiye`de uygulanmakta olan tüm vergi kanunlarında öncelik,  vergi adaletinin sağlanması olmalıdır.  Bu yönde atılan adımlar, konfederasyonumuz tarafından olumlu karşılanacaktır.  Ancak doğrudan ve dolaylı vergilerin en büyü k ödeyicisi olan işçileri,  işverenler ile aynıanlarda vergilendirmek haksızlıktır, adaletsizliktir. Türkiye`de vergi alanında yapılacak bir reform” Ancak ücretliler aleyhine var olan  bu adaletsiz yapının değişmesiyle mümkün olacaktır. Öncelikle emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekmektedir.  O nedenle, gelir vergisi tarife basamakları veanları acil olarak güncellenmelidir. Talebimiz ve beklentimiz, vergide sağlanacak düzenlemelerin,  ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumununtadan kaldırması ve emekçiler lehine iyileştirme yapılmasıdır.  Bu ülkenin sağladığı kaynaklan kullanarak gelir ve servet elde edenler topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli  ve kazançlarıanında vergi ödemeleri sağlan malıdır.  İdeal bir vergi sistemi Sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde olmandır ekonomide sağlanan değerin daha adaletli paylaşılması ancak bu şekilde mümkün olur.  TÜRK-İŞ olarak, Bu adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini, emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine  son verilmesini talep ediyoruz”

  • Etiketler :
  • -
FACEBOOK YORUMLARI
Eklenme Tarihi : 6.11.2019
Güncelleme Tarihi : 6.11.2019
GÜNDEM
LİG PUAN DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ligi seçiniz:
Yazarlar
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
En Son Yorumlar