2019 Yılı Teklif Çağrısı Kapsamında 34 Milyon TL Kaynak Tahsis Edildi

20.6.2019
379 kez Okunmuştur.

Vali Dr. Ozan Balcı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve OKA Tokat İl Koordinatörü Mehlika Dicle’yi makamında kabul etti.

 

  26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Adnan Menderes Toplantı Salonunda gerçekleşen OKA 2019 Yılı Teklif Çağrısı Tanıtım Toplantısının ardından gerçekleşen ziyarette, Vali Dr. Ozan Balcı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın, bölgesel kalkınmaya yönelik planlama ve uygulama faaliyetlerini, hızlı, sağlıklı, sürekli ve sürdürülebilir bir kalkınma hareketini yerel ve bölgesel aktörlerin etkin olduğu katılımcı bir anlayışla yürütmek üzere hem yerel aktörler ile merkezin işbirliğini geliştirmeyi ve hem de Bölge illeri olan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat`ın ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet üstünlüklerini artırmayı hedeflediğini söyledi.

Bunun yanında uluslar arası ölçekte gelişmelerin yakından takip edilerek bölgenin katma değer üretme kapasitesini artırmak adına uluslararası arenada çalışmaların yoğunlaştırılıp, işbirlikleri ile yenilikleri yakalamaya çalışıldığını kaydeden Vali Dr. Ozan Balcı, şunları kaydetti.

“Ajansımız kurulduğu günden bugüne mali destek programları kapsamında 709 projeye yaklaşık 162 Milyon TL hibe desteği sağlanmıştır. Faydalanıcıların da sağladığı eşfinansmanda dikkate alındığında 2009 yılından bu yana uygulanan projelerle 314 Milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir. Ajans sağladığı mali desteklerle bölgede ekonomik, sosyal ve mekansal kalkınmayı desteklerken bölgemizde kurumsal kapasitenin gelişmesine ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesine de katkı vermektedir.

Geçtiğimiz dokuz yıllık süreçte Tokat ilinde imalat sanayi, turizm ve yenilenebilir enerji sektörlerinde ve insan kaynaklarının geliştirilmesi alanında uygulanan programlar kapsamında toplam 34 Milyon TL kaynak aktarılmıştır.

2010, 2016 ve 2018 yıllarında turizm altyapısına yönelik mali destek programları ile yürütülen 20’den fazla projeye 12 Milyon TL destek verilmiştir. Bu projeler arasında Tokat Kültür Evi, Mercimek Tepe Yamaç Paraşütü Tesisleri, Almus Baraj Gölü Tesisleri, Niksar Arasta Çarşısı,Yüksek Kahve Demokrasi Müzesi & Kafe, Tokat Şehir Müzesi, Canikli Konağı El Sanatları Merkezi, Tokat Kültür Sokağı, Ballıca Mağarası Tabiat Parkı, Kaz Gölü Rehabilitasyon Projesi ve Zile Amasya Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi yer almaktadır.

Bu desteklerin devamı olarak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı,  2019 yılı teklif çağrısı kapsamında toplamda 34 Milyon TL kaynak tahsis edilen “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı”, “Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı” ve “Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” detaylarını bugün itibariyle kamuoyuna duyurmaktayız.

Yeni açıklanan bu üç program hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse; İlki “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı”nın amacı; TR83 Bölgesinin kalkınma potansiyelini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesine, kentsel dokuların korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu ile turizme yönelik kentsel altyapının iyileştirilmesine katkı sağlamaktır. Programın öncelikleri ise TR83 Bölgesinde turizm potansiyeli açısından önem arz eden değerler ile konaklama ve natif turizm hizmetlerinin sunumuna yönelik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi; Doğal, kültürel ve tarihi değerlerin erişilebilirliğinin ve bilinirliğinin artırılmasıdır.Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler,üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uygun başvuru sahibi olabileceği toplamda 21 Milyon TL bütçe tahsisi yapılan turizme destek programı kapsamında proje başına verilecek destek tutarları asgari 500 bin TL, azami 2 milyon TL olacaktır.

İkinci olarak “Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı”nın amacı; bölgede tarım ve sanayi entegrasyonunun sağlanması ve kırsalda tarımsal örgütlenmenin güçlendirilmesidir. Program ile tarımdan elde edilen katma değerin artırılması ve kırsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi yoluyla bölgesel gelirin artırılması amaçlanmaktadır. Programın önceliği ise bölgede üretilen tarım ürünlerinin katma değerlerinin ve pazarlama imkânlarının artırılması olarak belirlenmiştir. Bölgemizde faaliyet gösterenganize sanayi bölge müdürlükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler,üniversiteler, kar amacı gütmeyen kooperatif ve birlikler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uygun başvuru sahibi olabileceği toplamda 7 Milyon TL bütçe tahsisi yapılan kırsal kalkınma destek programı kapsamında proje başına verilecek destek tutarları asgari 100 bin TL, azami 500 bin TL olacaktır.

Üçüncü ve son olarak “Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı”nın amacı; TR83 Bölgesinde mesleki eğitimin kalitesinin ve rekabet gücünün yenilikçi yöntemlerle artırılmasıdır. Programın öncelikleri; Mesleki eğitimde kalitenin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla artırılması,İş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılmasıdır. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlar, halk eğitim merkezleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uygun başvuru sahibi olabileceği toplamda 6 Milyon TL bütçe tahsisi yapılan meslkei ve teknik eğitimin geliştirilmesi destek programı kapsamında proje başına verilecek destek tutarları asgari 100 bin TL, azami 500 bin TL olacaktır.

Her üç programımız için de Kalkınma Ajansları Yönetim Sistem (KAYS) üzerinden son başvuru tarihi 09.09.2019 Pazartesi Saat: 23:59’dur. Bu üç Proje Teklif Çağrısının ve OKA tarafından verilecek toplam 34 milyon liralık hibe desteğinin bölgemizde faydalı sonuçlara ve hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Vali Dr. Ozan Balcı, ayrıca gerçekleşen ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti belirterek, misafirlerine teşekkür etti.

  • Etiketler :
  • -
FACEBOOK YORUMLARI
Eklenme Tarihi : 20.06.2019
Güncelleme Tarihi : 20.06.2019
GÜNDEM
LİG PUAN DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ligi seçiniz:
Yazarlar
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
En Son Yorumlar